Press enter to see results or esc to cancel.

Halkbank 10000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Halkbank 10000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama detaylarına bakmadan önce kısaca Halkbank hakkında bilgi verelim. Halkbank, 1933 yılında küçük ile orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938’de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır.

24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile devlete ait %51,11 hissenin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Bireysel Kredi Başvurularında talep sahibi ve varsa kefillerden istenen belgeler

Genel Belgeler

 1. Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport (TC Kimlik No yazılı)
 2. Gelir Belgesi:
  – Kamu Çalışanları için Bordro,
  – Özel Sektör Çalışanları için Bordro veya üzerinde haciz bulunmadığı ibaresi içeren
  güncel onaylı gelir belgesi, Şirket imza sirküleri, SGK hizmet dökümünü,
  – Emekliler için SGK Emekli Belgesi, Emekli Maaş Hesap Cüzdanı, Emekli olup,
  halen aktif olarak ücretli çalıştığını beyan edenlerden, işyeri destek prim bildirgesi
  – Serbest Meslek Sahipleri için Güncel Vergi Levhası, Yıllık Gelir Vergisi
  Beyannamesi, Güncel İşletme Hesap Özeti, Ticaret Sicil Gazetesi,
  – Çiftçiler için Çiftçilik Belgesi, Müstahsil Makbuzları, Arazi Tapu Fotokopileri
 3. Ek Gelir Belgeleri:
  Faiz Gelirleri için Hesap Cüzdanı,
  Kira Geliri için Tapu, Kira Kontratı fotokopisi.

*Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamaktadır.
**Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.
Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 30 TL’ dir.

Halkbank 10000 TL İhtiyaç Kredisi 12 ay geri ödemeli

Aşağıdaki tabloda 10000 TL İhtiyaç Kredisi 12 ay geri ödemeli olarak hesaplanmıştır.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,79 ile 10000 TL 12 ay vadeli 954 TL aylık ödeme tablosu detayları

Toplam Maliyet 11.503 TL
Faiz Oranı %1,79
Aylık Taksit 954 TL
 

10000 TL İhtiyaç Kredisi 24 ay geri ödemeli

Aşağıdaki tabloda 10000 TL İhtiyaç Kredisi 24 ay geri ödemeli olarak hesaplanmıştır.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,79 ile 10000 TL 24 ay vadeli 538 TL aylık ödeme tablosu detayları

Toplam Maliyet 12.955 TL
Faiz Oranı %1,79
Aylık Taksit 538 TL

10000 TL İhtiyaç Kredisi 36 ay geri ödemeli

Aşağıdaki tabloda 10000 TL İhtiyaç Kredisi 36 ay geri ödemeli olarak hesaplanmıştır.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,79 ile 10000 TL 36 ay vadeli 402 TL aylık ödeme tablosu detayları

Toplam Maliyet 14.514 TL
Faiz Oranı %1,79
Aylık Taksit 402 TL
 

Halkbank 10000 TL İhtiyaç Kredisi Karşılaştırmalı Tablo

Vade En İyi Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme  
12 Ay %1,69 %2,11 947 TL 11.419 TL  
24 Ay %1,69 %2,07 530 TL 12.781 TL  
36 Ay %1,69 %2,06 394 TL 14.239 TL

 

Halkbank 5000 TL İhtiyaç Kredisi